«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Τελικά,διώκεται η Ορθοδοξία στην Αλβανία;

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΦΙΑ
Τελικά,διώκεται η Ορθοδοξία στην Αλβανία ή όχι; 
Πάντως ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας έλαβε την αλβανική υπηκοότητα από τον πρόεδρο της χώρας. Εάν ΔΕΝ ήθελε η Αλβανία καί η κάθε αλβανική κυβέρνηση Έλληνας αρχιεπίσκοπος ΔΕΝ γινόταν. 
Φανταστείτε φίλες καί φίλοι κάτι ανάλογο στην Θράκη,να διορίζονταν Μουφτής Τούρκος υπήκοος. 
Ψιλά «γράμματα».
 Φανατικούς σίγουρα θα συναντήσει κανείς παντού,σε κάθε λαό καί σε κάθε ομάδα ανθρώπων. 
Η μισαλλοδοξία είναι κάτι πού περισσεύει σε θεοκρατικά κράτη. 
Εκείνο το οποίο όμως κρύβεται στην Ελλάδα από τα μέσα μαζικής αποχαύνωσης είναι η ανεξιθρησκεία τού αλβανικού λαού καί τού αλβανικού κράτους. 
Απεναντίας διατυμπανίζεται καί προβάλλεται,στην Ελλάδα πάντα,το πόσο κακοπαθαίνουν καί κακοπάθαιναν στην Αλβανία οί Έλληνες μειονοτικοί ειδικά επί Ενβέρ Χότζα,αποκρύπτοντας το γεγονός πως ΟΛΕΣ οί θρησκείες καί δόγματα ανεξαιρέτως ήταν απαγορευμένα διά ροπάλου. 
Σήμερα η κατάσταση πού επικρατεί στην Αλβανία είναι μία πλήρης ελευθερία ως προς την άσκηση τού οποιουδήποτε θρησκεύματος καί φυσικά ούτε λόγος να γίνεται περί καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μειονοτικών. Θα λέγαμε πως ίσα-ίσα στο θέμα των Ελλήνων μειονοτικών η Αλβανία βρίσκεται σε συνεχή ομηρία λόγω καί της αναμονής της να εισέλθει στην ευρωπαϊκή ένωση. 
Την κατάσταση αυτή την εκμεταλλεύονται στυγνά καί γιά ψύλλου πήδημα μικρές οργανωμένες ομάδες γιά προσωπικά συμφέροντα αποκομίζοντας οφέλη καί από τις δύο χώρες,δηλαδή από την Αλβανία καί την Ελλάδα. 
Με λίγα λόγια παμπόνηροι, υποκινούμενοι από ΓΝΩΣΤΕΣ παραθρησκευτικές οργανώσεις,έχουν καταφέρει με το δίπορτο αυτό να περνούν ζωή χαρισάμενη. 
Η αλήθεια αυτή είναι,όσο πικρή καί αν κάθεται σε μερικούς. Στην φωτογραφία ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ιερός Ναός της Αναστάσεως στα Τίρανα.

Γιά εμάς,η στρατηγική συνεργασία με την Αλβανία δεν είναι μία κουτοπόνηρη ευκαιριακή τριπλωματία αλλά μιά ΣΥΜΜΑΧΙΑ πού βασίζεται σε ιστορία καί παράδοση αιώνων πού δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην Τιμή καί στην Μπέσα πού γαλούχησαν δύο αδελφούς λαούς. 
Καί να είστε σίγουροι φίλες καί φίλοι,Βλάμισσες καί Βλάμηδες πως εάν η Ελλάς ακολουθήσει έστω καί μία φορά τον Νόμο τού Αίματος θα χαράξει πραγματικά υπερήφανη Εθνική Πολιτική !


Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα παρασημοφορείται από τον Έλληνα Πατριάρχη των Ιεροσολύμων
 Η ΑΛΗΘΕΙΑ θα ξεβρακώνει το ψευτορωμαίϊκο: 
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντυ Ράμα παρασημοφορείται από τον ΕΛΛΗΝΑ Πατριάρχη των Ιεροσολύμων. 
Θα τα δείχνουμε ξανά καί ξανά γιά να αποδεικνύεται η συστηματική αντιαλβανική προπαγάνδα. 
Μιάς προπαγάνδας πού είναι εναντίον της ίδιας της Ελλάδας!

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

Albanian Guard

Albanian Duel

Albania

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

The New King and Queen of Albania

Pogradec

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Modern Greek Peasants

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)