«Παιδιόθεν καί εξ απαλών ονύχων,ού μην αλλά καί πατρόθεν καί από πάππου καί των άλλων προγόνων,την Αλβανίαν εμάθομεν να θεωρούμε επαρχία ελληνικήν...τούς δε Αλβανούς Έλληνας γνησιωτάτους καί ελληνικωτάτους»(Λουκάς Μπέλλος)
«Η διαίρεσις ημών Αλβανών καί Ελλήνων διευκολύνει το κράτος άλλων.Μίαν ημέραν εξυπνήσαντες,θα ίδωμεν αίφνης ότι απωλέσθημεν,νομίσαντες ότι αναγεννώμεθα»(εφημερίς «Νεολόγος» αριθ.φ.617,Κων/πολη 1870)
«Ελλάς άνευ Αλβανίας καί Αλβανία άνευ Ελλάδος ουδέν γενναίον δύνανται να επιτελέσωσιν εν τη Χερσονήσω τού Αίμου»(Νεοκλής Καζάζης)
«...Οί Έλληνες είνε Αλβανοί καί οί Αλβανοί είνε Έλληνες»(Βλάσης Γαβριηλίδης,ιδρυτής καί διευθυντής της εφημερίδος «Ακρόπολις»,1883)
«Όπου υπήρχον Αλβανοί άποικοι,έμειναν καί ζώσι σήμερον άθικτοι,αμόλυντοι,αδελφοί Έλληνες πάντες,υπερήφανοι διά τούτο..»(Αντώνιος Δ.Κεραμόπουλος)
«Ευγνωμοσύνης καθήκον,πολιτισμού υποχρέωσις ήτο,οί νεώτεροι Έλληνες ελευθερωθέντες τού τυρρανικού ζυγού καί ανεξάρτητον έθνος αποτελέσαντες να στρέψωσιν το βλέμμα των περί τα περί εαυτούς ομογενή φύλα καί τον εκπολιτισμόν τούτων,αν όχι την απελευθέρωσιν,μία των κυρίων ενασχολιών των να έχωσιν.Εκείνο δε, πέριξ τού οποίου πάσα μέριμνα Κυβερνητική καί ιδιωτική έπρεπε να περιστραφεί,είναι η Αλβανία,ο ιπποτικός εκείνος τόπος όστις διά των ανδρείων τέκνων του,τα μάλα συνετέλεσεν είς την απελευθέρωσιν τού τμήματος τούτου της Ελλάδος..»(Κων/νος Χ.Βάμβας)
«Επί των οροπεδίων της Αλβανίας απαντώνται πλείστοι νομάδες καί ποιμένες λαοί,παρ' οίς ανευρίσκονται Ομηρικά έθη καί ήθη καί έθιμα.Εν τη Αλβανία πολλαί σκηναί της Ιλιάδος καί της Οδυσσείας αλλά καί της Αινειάδος διαδραματίζονται πολλά ολίγον αυταίς παραλάσσουσαι»(ελληνική εφημερίς της Ρουμανίας «Δεκέβαλος» 1874,αρ.2 καί 7)

Ναί! είμαι η βάρβαρος Αλβανία (Ιλλυρία)

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

«Των Αλμπανέζων την καρδιά...»

 «Όλα τα έθνη τού ντουνιά ς' τον πόλεμο να έρχουν 
Των Αλμπανέζων την καρδιά 'πάνω τους δεν την έχουν
 Τ'είναι η καρδιά τους σίδερο καί 'πίσω δεν κωλώνει 
Τα βόλια πέφτουν σαν βροχή ,μα κείνη δεν κρυώνει» 

Λαϊκό ποίημα από τα Επτάνησα πού αναφέρεται στα μισθοφορικά
 Αλβανικά Τάγματα στα οποία συμμετείχαν 
Σουλιώτες,Χιμαριώτες,Μωραΐτες,Ηπειρώτες καί Ρουμελιώτες.

 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ 
ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
 1916


Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Τόμαρος - Tomorri - Tμάρος - Τομούροι

                                                              video
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ 
«Όθεν Έλληνες καί Αλβανοί,αδιάσπαστα 
καί αδιαχώριστα τέκνα 
τού Πελασγικού Δωδωναίου Διός...»

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

αναρωτηθείτε...

Να ξέρετε καί να το δουλέψετε πολύ αυτό το πράγμα: 
δεν είναι τυχαίο πού διασύρουν την Αρβανιτιά. 
Δεν είναι τυχαίο πού επί τόσες δεκαετίες την είχαν εξαφανίσει από το ιστορικό προσκήνιο. 
Δεν είναι τυχαίοι οί όροι «τουρκΑλβανοί» καί «τουρκΑρβανίτες» καί «παλιΑρβανίτες». 
Δεν είναι καθόλου τυχαία η κατασυκοφάντηση τού λαού εκείνου πού ΕΦΤΙΑΞΕ την ΕΛΛΑΔΑ! 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο πού μπροστά στον καταιγισμό των ιστορικών τεκμηρίων της ηλεκτρονικής εποχής μας το σύστημα προσπαθεί με νύχια καί με δόντια να αποπροσΑνατολίσει την προσφορά των Αρβανιτών καί τον πρωταγωνιστικό τους ρόλο στην δημιουργία της Νέας Ελλάδας. 
Τίποτα απολύτως δεν είναι τυχαίο! ΤΙΠΟΤΑ! 
Γιατί η Ελλάδα χωρίς την Αρβανιτιά,είναι αδύνατον να κρατηθεί ζωντανή καί ακμαία. 
Προσπαθούν να κόψουν τις ρίζες τις πραγματικές των Αρβανιτών πού είναι η αλβανική γη πού με τη σειρά της είναι η μήτρα τού πανάρχαιου ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ! 
Συλλογιστείτε καί ερευνήστε,συγκρίνετε,αναρωτηθείτε... 
Αυτοί πού χτυπούν την Αρβανιτιά και προσπαθούν να παραπλανήσουν,χτυπούν την ίδια την Ελλάδα! Αυτοί πού χτυπούν την Αρβανιτιά ξέρουν τι κάνουν! 
Ξέρουν πως γιά να χτυπήσουν την Ελλάδα χτυπούν την ίδια την ψυχή της,χτυπούν τον δημιουργό της:
τον Αρβανίτη καί μέσω αυτού την ίδια την Αρβανιτιά!

Ένας αδελφός λαός

video
Καί φυσικά είναι αδύνατον να μην ακούσεις καί τα ελληνικά παντού στην Αλβανία. 
Ένας αδελφός λαός πού βρίσκεται τόσο κοντά μα τόσο μακριά γιά τις ελληνικές καρδιές. 
Καί κάποιοι έχουν συμφέρον να φροντίζουν γι'αυτό.
 Στην Αλβανία βρίσκεται η μήτρα δημιουργός τού πραγματικά ανόθευτου ελληνικού.

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

ΞΥΠΝΑ Αρβανίτη!

ΞΥΠΝΑ Αρβανίτη!
 Όλοι αυτοί πού προσπαθούν να σού μάθουν την καταγωγή σου είναι εκείνοι πού επί τόσες δεκαετίες είχαν εξαφανίσει την προσφορά καί τούς αγώνες των προγόνων σου. 
Τι περιμένεις; 
Ως πότε θα ανέχεσαι να κακολογούν την φύτρα μας,τις παραδόσεις μας καί την ιστορία μας; 
Ποιοί είναι όλοι αυτοί πού βάλθηκαν να σού μάθουν ποιός είσαι; 
Ως πότε θα επιτρέπεις να κακολογάται η Φάρα μας;
video

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Famiglia Matranga - Ματαράγκα

«Aρβανίτες καί Ρωμιοί»

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Ο Αρβανιτοβασιλιάς


«Άϊντε ωρέ Σκεντέρμπεη,άϊντε ωρέ ξακουσμένε αρβανιτοβασιλιά...
 «Σα ρον Σκεντερμπέο,σκιπετάρ νούκ το τεμπένεν κούρ σκλάβ τέ τιέρβε!»
 («Όσο ζάει ο Σκεντέρμπεης,οί Αρβανίτες δε θα καταντήσουν ποτές σκλάβοι των άλλων!»)... «Είμεστε αδέρφια,ωρέ γέρο,ας είμεστε από δύο πίστες,κι ας λεν ό,τι θέλουν τα μαγαρισμένα τα στόματα των οχτρών μας»: 
Κώστας Κρυστάλλης,από το διήγημά του «Η Εικόνα». 
Ο ποιητής καί λογοτέχνης στο έργο του αυτό αναφέρεται στην αναγκαιότητα της ενώσεως Ελλήνων καί Αλβανών μιάς καί κατάγονται από την ίδια ρίζα καί αποτελούν ένα λαό. 
Η «ΕΙΚΟΝΑ» αναφέρεται στον μεγάλο «Αρβανιτοβασιλιά» όπως αποκαλεί ο ποιητής τον Σκεντέρμπεη. 
Περιγράφει την θλίψη των σημερινών Αρβανιτών πού ενθυμούμενοι τις ηρωϊκές εποχές αναπολούν με νοσταλγία τον Αρβανίτη πολέμαρχο. 
Ο Κρυστάλλης περιγράφει με συγκίνηση να περνούν ένας-ένας οί Αρβανίτες(πρόκειται γιά μουσουλμάνους καί εξελίσσεται η σκηνή στην Ήπειρο) φιλώντας με δάκρυα στα μάτια τον γεροΈλληνα πού τούς έφερε την εικόνα τού Σκεντέρμπεη λέγοντας του πως:
 «είμεστε αδέλφια ωρέ γέρο,ας είμεστε από δύο πίστες,κι ας λεν ό,τι θέλουν τα ΜΑΓΑΡΙΣΜΕΝΑ τα στόματα των οχτρών μας»!!!

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

Θύελλα πλαστογραφιών


Με λίγα λόγια,ο Βλαχογιάννης δεν πιστεύει πως υπήρχε ποτέ στο Μοριά κίνημα κλέφτικο καί αρματωλίτικο.
Λέει πως επρόκειτο γιά μύθο πού γιά λόγους τοπικούς καί μεταγενέστερους πλάστηκε από λογιώτατους καί καλαμαράδες.
Κέντρο της κλεφτουριάς θεωρεί την Ήπειρο καί τη Ρούμελη.
Δεν υπήρχε μαζικό κίνημα πού να χαρακτηρίζεται ως κεντρικό γνώρισμα τού Μοριά.
Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρεται στη μανία πλαστογράφησης καί δημιουργίας ψεύτικων δημοτικών τραγουδιών.
Αναφέρεται σε αυτά καί εντοπίζει ένα προ ένα τα τρανταχτά πλαστογραφήματα παρουσιαζόμενα δήθεν ως δημιουργήματα λαϊκά,με αποτέλεσμα να δημιουργούν με την σειρά τους ψευδή ιστορικά δεδομένα.

Πλημμύρα πλαστών Κολοκοτρωναίϊκων τραγουδιών:


Το ξεβράκωμα τού πρωτοσύγκελλου από τούς Κολοκοτρωναίους:

Παραμύθι και πλαστογραφία αυτά πού γράφει περί τού πρόγονού του ο Γέρος με το λιθάρι καί τον ...Αρβανίτη!!!:
κάτι σαν την Αρβανίτισσα Δέσπω Μπότσαρη πού πολεμά τούς...Αρβανίτες,το θυμάται κανείς αυτό το ...τραγουδάκι-ποιηματάκι;

Τα Ντερβένια(Δερβένια) τα φύλαγαν Αρβανίτες
Το Μεσολόγγι είναι Αρβανιτιά κατά τον Γάλλο Πυκεβίλ:

Οί Κάποι,οργάνωση των Ντερβενιών καί οί προύχοντες χριστιανοί:

Ο συγγραφέας λέει αλήθειες,παραθέτει στοιχεία με νού καί λογική αλλά ορισμένα φαίνεται πως δεν τα αντέχει ολάκερα.
Μα,διαβάστε καί βγάλτε τα συμπεράσματά σας,πού λέει γιά την αρβανίτικη ψυχή,τα χούγια τ'αρβανίτικα,μα,δεν το τολμάει να το πεί καθαρά πως επρόκειτο γιά Αρβανίτες ΚΑΙ από την μεριά των χριστιανών,δηλαδή των μετέπειτα γνωστών «Ελλήνων».
Πρόκειται γιά την περιγραφή της «μετάλλαξης» θα λέγαμε,της τροπής τού Αρβανίτη σε «Έλληνα» πλέον: 


Μα διαβάστε πως μέσα από την ειλικρίνειά του ο συγγραφέας λέει αλήθειες μα όχι ολόκληρες.
 Δεν τολμά να το πεί ευθέως ,δεν τολμά να πεί πως το έπος τού '21 ήταν μιά καθαρά αρβανίτικη υπόθεση:
 «η ελληνική λεβεντιά ακονίστηκε πάνω στη πέτρα τη σκληρή της αρβανίτικης παληκαριάς».
 Ο συγγραφέας λέει την αλήθεια καλλυμένη, κρυπτογραφημένη θα λέγαμε, γιά εκείνους πού γνωρίζουν. 
Με λίγα λόγια τα λέει όλα σε τούτη τη παράγραφο μα όπως είπαμε δεν τολμά το βήμα εκείνο γιά την πλήρη απεικόνιση της ιστορικής αλήθειας. Απλώς ο Βλαχογιάννης ακολουθά καί αυτός την πεπατημένη:όπου χριστιανοί ορθόδοξοι «Έλληνες», εν αντιθέσει με τούς «Αρβανίτες» πού ήταν μουσουλμάνοι. Άλλωστε ήδη είχε ξεκινήσει προ πολλού η δημιουργία τού 
Νέου ελληνικού έθνους πού στη χριστιανική του στρούγκα δεν χωρούσαν αλλόδοξοι καί ας ήταν στην καταγωγή 
ΑΔΕΛΦΟΙ καί μάλιστα ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ. 

Με λίγα λόγια μας λέει πως οί χριστιανοί Αρβανίτες ήταν καλύτεροι από τούς μουσουλμάνους Αρβανίτες.

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

Η Αρβανιτιά στο Μοριά

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες

Η Ερμιονίδα ανά τούς αιώνες
http://openarchives.gr/view/412853

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας

Τα αρβανίτικα τραγούδια της Ερμιονίδας
http://invenio.lib.auth.gr/record/1887

ΜΠΕΣΑ

ΜΠΕΣΑ
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «ΜΠΕΣΑ»

Άρβανον

Άρβανον
Βλέπε τεύχη από το περιοδικό «Άρβανον»

Περί Αλβανίας καί Αλβανών

Περί Αλβανίας καί Αλβανών
«Σύντομος Ιστορική Μελέτη περί Αλβανίας καί Αλβανών» 1877,υπό Κ.Χ.Βάμβα

Στοιχεία Προϊστορίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας

Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας
Β'Συμπόσιο Ιστορίας-Λαογραφίας Βόρειας-Δυτικής Αττικής(1992)

Arbërës-Arbanas

Μπεκτασήδες

Μπεκτασήδες
Βλέπε γιά Αλήπασα-Ρήγα Φεραίο

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες

Αρβανίτες καί Αλβανοί μετανάστες
«Αρβανίτες καί Αλβανοί Μετανάστες:Διαπραγμάτευση της Συλλογικής Ταυτότητας σε μιά αγροτική κοινότητα τού Νομού Αργολίδας» της Αγγελικής Αθανασοπούλου.

Ήπειρος-Ιλλυρίς

Άνδρος κι Αρβανίτες

Άνδρος κι Αρβανίτες
http://www.ekene.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7

Arnaoutes

Arnauten-Albanesen-Skipetaren-Arbanitai

Lidhja

Lidhja
το περιοδικό των Αρμπερέσηδων της Κ.Ιταλίας,όπου επιμελείται ο ιερέας Αντόνιο Μπελούσι,http://www.arbitalia.it/,http://www.bibliotecabellusci.com/index_file/lidhja/Lidhja56.pdf

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας

Ομοσπονδία Ελλάδας καί Αλβανίας
Ιωάννης Μπαλάσκας:Ομοσπονδία Ελλάδας-Αλβανίας,σλαυική επιβουλή είς βάρος τού Ελληνισμού

Σούλι καί Σουλιώτες

Η ζωή των Αρβανιτών

Αρβανίτικο Μοιρολόϊ

Οί Αρβανίτες της Αττικής

Η συμβολή των Αρβανιτών

Μήτρος-Τρούκης

Αρβανίτικα θέματα

Arbanasi

Γάμος καί Γαμήλια Σύμβολα

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη

Λεξικό Κων/νου Χριστοφορίδη
Λεξικόν της Αλβανικής Γλώσσης υπό Κωνσταντίνου Χριστοφορίδου

Κανούν-Kanun

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
Κ.Μπίρη:«Αρβανίτες,οί Δωριείς τού νεωτέρου Ελληνισμού»

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ

Ο Νόμος τού Αίματος-ΜΠΕΣΑ
http://ellines-albanoi.blogspot.com/2010/04/t.html

Τhe Highland Lute

Τhe Highland Lute
The Albanian national epic

Αρβανίτες καί Έλληνες

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821

Η Ελληνο-Αλβανική Συμμαχία τού 1821
Grec et Arnaute Ethnographique des peuples de la Russie 1862 (Pauli Gustav Theodore Hristianovich) , http://skif-tag.livejournal.com/682663.html , http://fotki.yandex.ru/users/humus777/album/284616 , http://old.rgo.ru/2011/01/drugogo-roda-lyudi-arnauty/

«Η εικόνα της Αλβανίας καί των Αλβανών στην Ελλάδα τού 19ου αιώνα» τού Ν.Γκίκα

Η μάχη στη Σελλασία

Η μάχη στη Σελλασία
Funerary mask with helmet Gold funerary mask with bronze 'Illyrian' helmet from the cemetery of Sindos, circa 520 BC, Thessaloniki, Archaeological Museum,http://www.macedonian-heritage.gr/HellenicMacedonia/en/img_B1217a.html

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5

Δελτίον της ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας της Ελλάδος| Τόμος 5
Κορυτσά,Πελασγοί καί Ιλλυριοί,Γκέγκες καί Δωριείς,Μακεδονία καί Ιλλυρο-Πελασγοί, Πελασγικές Θεότητες κτλπ.

Αλβανοί,αποσπάσματα από «Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους»

Kαρυστία

Έλληνες καί Αλβανοί της Κάτω Ιταλίας

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ-ΑΡΒΑΝΟΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ

Journals of a landscape painter in Albania (1851)

Αρβανίτες μουσουλμάνοι

Arnaut Smoking

Κρούγια-Γκεκαριά(1848)

Aλβανοί τού Μαυροβουνίου(Montenegro)

Κoσσυφοπέδιο-Prizren(1943)

Θεσσαλονίκη-Salonika

Албанец. 1829

Albanians Mercenaries

The Spartan touch:albanian women who help their fighting men

«Οί Αλβανοί χορεύοντες»(Θεόφιλος)

Albanian Guard

Prayer in the Desert - Albanian warior

Les Danseurs Albanais

Tanz der Arnauten

Tanz der Arnauten
1856,Jean-Léon Gérôme , http://karl-may-wiki.de/index.php/Arnauten

Danse Albanaise

Albanian Duel

«Turkish»Albanian in dancing

Tanzende Albanesen

Μοntenegro(Μαυροβούνιο)

Albanie Forteresse Jabliak(Montenegro)

Mirdita-Γκεκαριά

Albania

Μirdita

Μirdita
Mountain Defences in Albania, Miridites and Albanians building Stone Batteries. Illustration for The Illustrated London News, 16 October 1880.

Mirditë

Mirditë
The Photo Collection of Erich von Luckwald,1936-41

Dibër (Gegëria)

Dibër (Gegëria)
1909,by Manakia Brothers

Gegëria

Gegëria

Royal Albanian Gendarmerie

Δυρράχιο-Durrës

Durazzo-Durrës

Durrës-Δυρράχιο(1848)

Durrës-Δυρράχιο(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Durrës

Durrës
William of Wied, Isa Boletini, Duncan Heaton-Armstrong and Colonel Thomson, Durrës, Albania - 1914

Durrës-Δυρράχιο

Kolonjë

Kolonje

Αυλώνας-Vlorë(Λιαπουριά-Labëria)

Berat-Μπεράτι

Berat-Μπεράτι
Edward Lear 1848 , http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

ALBANIE

ALBANIE

Albanian wedding rejoicings

Gegëria

An old Albanian warrior(Greece)

Albanska ustaja

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)

Labëria-Ducati(Vlorë-Αυλώνας)
Εdward Lear 1848

Trajas-Vlorë(1848)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)

Vlorë-Valona-Aυλώνα(Albania)
The large Earthquake in Valona Albania 12.10.1851.Jan Kozak, Vladimir Cermak.

Albanians firing at Turks in Istib

Albanians firing at Turks in Istib
Mάλλον θα εννοεί το γνωστό Ιστίμπεη.Albanians firing at Turks in Istib, in the Balkans. Illustration from French newspaper Le Petit Parisien. April 28, 1901

Achrida-Skopjë(1848)

Achrida-Skopjë(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

King Zog of Albania

King Zog of Albania
http://www.ebay.com/itm/King-Zog-of-Albania-w-sisters-in-traditional-native-costomes-1938-vintage-photo-/121387128131?pt=Art_Photo_Images&hash=item1c433c9543 , http://ellines-albanoi.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9784.html

grecian and albanian costumes

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht

Zwei bewaffnete Arnauten in Tracht
Gegëria

The New King and Queen of Albania

Pogradec

Albanians

A Prayer for Revenge

Albanians

A Rebel Chief from Albania

A Rebel Chief from Albania
THE SUN(1906)

Montenegro-Arbanaska(Gegëria)

Arbanaska (Montenegro)

Antivari(Montenegro)

Albanese mercenaries in a coffeeshop

Albanese mercenaries in a coffeeshop
A painting by Albert Franke

Tomb of Skanderbeg at Alessio(Lezhë)

Alessio-Lezhë (Gegëria)

Albanians at the tomb of Scanderbeg(Lezhë)

High Albania

Tosks with Ghegs

Tosks with Ghegs
Oldest and Quaintest of Balkan Peoples By M. Edith Durham

Albania

Albania
1939

A Game of Chess(Gegëria)

A Game of Chess(Gegëria)
ALBERT JOSEPH FRANKE (German,1860-1924) , https://www.artrenewal.org/pages/artwork.php?artworkid=38058&size=large , http://www.liveauctioneers.com/item/11365716_attributed-to-albert-joseph-franke-german-1860 , http://www.masterart.com/Albert-Joseph-Franke-1860-1924-Board-Players-PortalDefault.aspx?tabid=53&dealerID=279&objectID=601523

Albanians

Albanians
The photo collection of Paul Siebertz,Albania in 1909

Albanier

Albanier
1815,Fremde Länder und Völker,Wilmsen, Friedrich Philipp.

Albanians-Gegëria

Αrnautlik (Gegëria)

Study of Three Albanian Arnavuts and a Woman in Albanian Costume

En Albanie

Albania,The Love-Letter

A morning call in Albania(Ohrid)

A morning call in Albania(Ohrid)
Frontispiece to the edition. The house of the Mudir, Ottoman governor of Ohrid. A morning call in which Adelaide Mary Walker was present. An affluent Albanian lady pays a visit to the Turkish commander's wife, escorted by her young daughter. A maidservant offers the visitors flowers from the house's garden.WALKER, Mary Adelaide. Through Macedonia to the Albanian Lakes, London, Chapman and Hall, 1864.

Southern Albania

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)

Αλβανία-Aπoλλωνία(1848)
Edward Lear. http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~hou01475

Greek highland troops

Greece

Greece
Peoples Of All Nations Hammerton, J.A. Published by Educational Book Co., London, 1920 , http://www.abebooks.com/Peoples-Nations-Hammerton-J.A-Educational-Book/954598915/bd

Albanian Stradioti at Battle of Fornovo(1500)

Modern Greek Peasants

Albanais(1836)

Greek funeral at Levadeia (Attica)

Greek funeral at Levadeia (Attica)
1894

Έλληνες ποιμένες-Greek sheperds

Chicago(1949)

Albanians(Australia)

La Lega Albanese (Gegëria)

Albanesen-Arnauten-Albanians

Hellenes Pelasgi

Pelasgus civilizes the Greeks

Pelasgus civilizes the Greeks
Edward Francis Burney, 1760–1848

Bελιγράδι-Βeograd (Greeks1934)

Costumi Albanesi